facebook
Eczacıbaşı Gönüllüleri

Eczacıbaşı Gönüllüleri

Eczacıbaşı Gönüllüleri, “topluma katkı” ilkesini çalışanlar düzeyinde yaygınlaştırmak, gönüllülerin bilgi, beceri ve deneyimlerinin daha geniş bir paydaş kitlesine ulaşmasını sağlamak amacıyla bir araya gelen gönüllü bir çalışma grubudur.

Eczacıbaşı Gönüllüleri, 2008 yılından bu yana öğrencilerin duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirmek ve dünyalarını zenginleştirmek amacıyla eğitim, bilim, bilişim, kültür-sanat ve spor alanlarında eğlenceli, yaratıcı ve destekleyici birçok proje gerçekleştiriyor.

Bu projeler içerisinde en önemli yeri, Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarının Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde, Yatılı Bölge Ortaokullarının (YBO) fiziki şartlarını iyileştirerek çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşam koşulları sağlamaya katkıda bulunma hedefiyle sürdürdüğü Eczacıbaşı Hijyen Projesi’nin sosyal projelerini yürütmek yer alıyor.